Taustaa


Taustaa

Celerit Oy perustettiin syksyllä 2009. Celeritin perustajatrio Juho Kauppinen, Jussi Järvi ja Katja Järvi näkivät synergiaetuja osaamisalueissaan. Nykyisin meitä on kuusi vakituista työntekijää ja lisäksi työllistämme useita projektityöntekijöitä.


Liiketoimintamme on suuntautunut pääasiassa teleoperaattoreille ja kuluneina vuosina olemme voineet tehdä yhteistyötä lukuisien operaattoreiden kanssa. Tulevaisuudessa aiomme kehittää palveluitamme enemmän myös muille tietoliikennealan yrityksille.


Merkittävä tapahtuma historiassamme oli vuonna 2010, jolloin otimme käyttöön yhdessä Cisco Systems Finland:n kanssa tietoliikennetestilaboratorion. Testilaboratoriossamme voimme testata uusimpia VoIP- ja IP -järjestelmiä autenttisessa IP -puhekeskus pohjaisessa ympäristössä. Tarvittaessa hyödynnämme testilaboratoriotamme koulutuksissamme ja erilaisissa asiakastoteutuksissamme.